Föreläsning

Föreläsning & workshop


Vi lever i en allt snabbare värld, vi har aldrig haft det så bra och samtidigt så mår väldigt många dåligt. Det är något som saknas, och vi behöver öppna upp för nya perspektiv. 


Mitt mål är att inspirera andra att se sig själva och våga ta sitt nästa steg i en ny riktning. Genom att frikostigt dela med mig av min personliga resa skapas en tillåtande miljö. Jag delar med mig av min erfarenhet från ett yrkesliv med globala projekt, digitalisering och förändringsledning, men delar också det privata med utmattning, familj och mörka tankar. När man hör andras berättelser är det lättare att själv dela och känna att man inte är ensam med sina tankar. 


Detta för att skapa grunden till en öppenhet för sårbarhet och därmed utveckling för individer och grupp.


Föreläsningarna passar väl för företag och organisationer som vill förebygga utmattning och psykisk ohälsa, liksom för företag i förändringsfas, digitalisering eller som vill initiera en kulturförändring.  Föreläsningarna passar även de som vill bryta gamla manliga normer och skapa nya dialoger., eller dem som på djupet vill får inspiration till personlig utveckling. Områden

HÅLLBART ARBETSKLIMAT

Thomas hjälper organisationer att skapa utrymme för öppna sårbara diskussioner vilket ger företagen praktiska verktyg att förbättra sin företagskultur och skapa ett balanserat arbetsliv.

SKAPA INRE LUGN & BALANS

Thomas hjälper dig och publiken att se begränsande mönster med nya ögon. Han visar hur du kan bryta dig fri genom ökad självmedvetenhet, hur du kan öka förståelsen och hanteringen av dina känslor och hur du kan skapa inre balans i en överväldigande värld.

FÖRÄNDRINGSRESAN

Thomas visar hur du eller ditt företag kan planera för och genomföra förändring. Förberedande steg, hantering och anpassning av förändringsresan och vikten av att fira framgång. 

INNOVATION 

Thomas tror att vi behöver lära om för att lära på nytt. Lösningarna för ert företag finns redan där, men har ni kulturen som låter entreprenörskap växa och en förändringsbenägen organisation som anammar digitaliseringens möjligheter?


Kontaktformulär - frågor