Förändringsledning

För företag i förändring


Står ni inför en förändringsresa? Möter ni utmaningar med er digitala transformation? Har ni fastnat i en gammal kultur och vill få inspiration? 


Jag kan bidra med över 15 års erfarenhet av förändringsarbete och digital transformation från små till stora projekt, lokala som globala och från strategi till genomförande. Det som oftast missas den digitala transformation och den omställningen vi står inför är just förändringsledningen. Förändringsledning är ett strukurerat arbetssätt för att förbereda organisationen och medarbetarna för det som kommer. Genom att organisationen är förberedd kan införandet av förändringarna gå betydligt smidigare man undviker förseningar, ökade kostnader och i värsta fall ett nedlagt projekt. Känner ni igen er? Hur skulle det kännas att ligga steget före i ert förändringsarbete?


Min erfarenhet för framgångsrik förändring


  • Gedigen affärsförståelse. Jag är utbildad civilingenjör och har erfarenhet från linjepositioner inom Volvo och som managementkonsult. Inom Volvo har jag varit medlem i ledningsgrupper, drivit processutveckling, varit projektledare för globala affärssystemsprojekt och arbetat med affärsplaner och strategiarbete. Som managementkonsult har jag ansvarat för många projekt, arbetat med affärsutveckling samt haft ett stort kund- och säljansvar. 
  • Certifierad förändringsledare. Jag är utbildad via Prosci och deras process ADKAR (www.prosci.com) och har varit ansvarig för många genomfördra projekt samt även ansvarat och genomfört utbildning.  
  • Digital transformation. Jag har lång erfarenhet av datadrivna lösningar(Analytics, BI), digitala arbetsplatser och affärssystem. Jag har ofta rollen som bryggan mellan IT och verksamheten, från strategi, planering och genomförande. 
  • Coach. Det viktigaste i en förändring är era ledare och medarbetare. Det är de som ska driva förändringen och möta organisationen. Där kan jag som erfaren coach hjälpa ledare och medarbetare att tryggt och långsiktigt växa in i sina nya roller. 

Hur jag kan hjälpa er

INSPIRATION & UTBILDNING


Föreläsning och utbildning inom förändringsarbete för ökad förståelse om hur en organisation påverkas och förbereds för en förändring. Vi utgår från tre faser: inför, under och efter projektet. Förslagsvis riktat mot styrelse, ledningsgrupper och de ledare som påverkas av förändringen. 


STRATEGI & UTVECKLING


Strategi och planeringsarbete kring förändringsledning. Skapa en strategi för förändringens påverkan på organisationen. Hur påverkar förändringen de olika grupperna och individerna? Hur förändringsbenägna är grupperna och individerna för förändring? Vilka verktyg behöver ledarna? Utifrån detta skapas en förändringsplan för organisationen i deras förberedelse för nya arbetssätt, processer, digitala verktyg, etc.  

COACHNING & SAMTAL


Förändringar påverkar individer på olika sätt. Ledarna är nyckeln i förändringsarbetet då de ska leda medarbetarna genom förändringen. Det gäller ledare på alla nivåer. Här anpassas behovet och jag stöttar ledarna och medarbetarna på deras egen resa till att bli förändringsledare.